Verwacht in GrensGeluiden

Voor nader te bepalen datum: medisch historicus Leo van Bergen met nieuw boek over KZ syndroom en LSD behandeling door prof Bastiaans

In januari verschijnt het boek Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans, van medisch historicus Leo van Bergen, die te gast is in GrensGeluiden.

Presentatie: René Oomen

Het boek beschrijft het KZ-syndroom en de behandeling van lijders daaraan door de Leidse hoogleraar Jan Bastiaans (1917-1997), onder meer met het psychedelicum LSD. De basis van het boek wordt gevormd door ruim 1100 krantenartikelen van het protestants-christelijke Nederlands Dagblad tot de communistische De Waarheid in de periode 1954-1987.

In de jaren zestig werd duidelijk dat concentratiekampoverlevenden psychische klachten ontwikkelden. Dit stond bekend als het KZ-syndroom. Het was het proefschriftonderwerp van psychiater Jan Bastiaans, later hoogleraar te Leiden. Hij ging oorlogsslachtoffers behandelen met onder meer LSD, een middel dat in 1966 werd verboden. Maar enkele psychiaters, onder wie Bastiaans, kregen toestemming het middel medisch te gebruiken. Hij hoopte hiermee na de lichamelijke bevrijding van 1945 een geestelijke bevrijding te bewerkstelligen. Zijn methode was omstreden bij vakgenoten, maar niet in de media. Met uitzondering van enkele columnisten verdedigden zij medisch gebruik, ongeacht hun signatuur. Bastiaans zei er voorzichtig mee om te gaan. Patiënten zeiden er baat bij te hebben. Meer bewijs was onnodig. De dagen van de randomized trial moesten nog komen.

Leo van Bergen